Stadskanaal, mei 2012

 

Christus bouwt zijn kerk met medewerking van ons mensjes, waarbij hij ons wil gebruiken als instrumenten in zijn kerkvergaderend werk. Waardoor uiteindelijk iedereen bereikt kan worden want God heeft alle mensen lief. Hij begon dit werk met Israël met het oog op iedereen. Met Abraham ging hij een (eenzijdig) verbond aan waarna Hij dit herbevestigde met Koning David en het verbond vernieuwde door zijn Zoon Jezus Christus die aan het kruis stierf en opstond uit het dodenrijk.

Als kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal spreken wij uit allereerst kerkelijke eenheid te zoeken met kerken die staan in de traditie van de Reformatie. Wij denken dan aan de Christelijke Gereformeerde Kerk (het Lichtbaken) en de Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk). Met de laatste gemeente voelen wij ons verwant omdat zij als Hervormde Gemeente (in de Protestantse Kerk Nederland) ons herinnert aan de Acta van Afscheiding en Wederkeer (1834) waarin wij aangegeven hebben terug te keren wanneer zij zich tot Gods Woord zouden keren. Wij hebben kennis genomen van hun beleidsplan 2007-2011 en vinden die tekst klinken als een Gereformeerde Klok. Met de CGK kerk Het Lichtbaken voelen wij ons geestelijke een voor een al langere periode. Door gezamenlijke kerkdiensten, avondmaalvieringen en diverse activiteiten zijn wij groeiende naar elkaar toe. Daarentegen zijn wij ons bewust van cultuuraspecten en gewoonten die eveneens tussen CGK en HGNS plaats vinden. 

Ook zijn wij zeer bewust van het gevaar dat wanneer meerdere kerken samengaan toch een deel de weg wil blijven gaan zoals het kerkgenootschap tot dan deed. Vanuit het Samen Op Weg proces (wat 40 jaar heeft geduurd) is dat ook gebleken bij de tot stand komen van de Protestantse Kerken Nederland.

Als kerkenraad spreken wij uit de kerkelijke eenheid te zien als een eenheid zoals God de Zoon sprak tot God de Vader (Johannes 17: 4 en 10): een van hart en ziel en eenheid naar buiten toe in de Kanaalstreek. Dusdanig dat iedereen zich daarover verheugt, het herkent en erkent als werken Gods.  

In de tweede plaats spreken wij uit kerkelijke eenheid te zoeken met kerken die staan buiten de traditie van de Reformatie, waarmee wij uiteindelijke een katholieke kerk zouden kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarin  de wil van Christus volgen. 


Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering AD 09-05-2012