Met de Christelijke Gereformeerde Kerk (Het Lichtbaken) hebben wij vanaf 1988 goed contact en in 1998 hebben wij elkaar erkend als ‘ware kerk’. Met de Nederlands Hervormde gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk) hebben wij sinds 1998 goede contacten. Door de gelijktijdige contacten met de drie kerken hebben wij elkaar de afgelopen 15 jaar beter leren kennen. Op 8 mei 2014 heeft de (GKv) Classis Stadskanaal toestemming gegeven voor kanselruil; gezamenlijke kerkdiensten en (in de toekomst) gezamenlijke avondmaalsvieringen.

 

Vanaf  26 juni 2016 worden de middagdiensten gezamenlijk gehouden met de Christelijk Gereformeerde kerk Het Lichtbaken en tijdens de vakantie periode en op sommige feestdagen gezamenlijk met ook de Hervormde Gemeente aan de Oosterkade. De diensten worden dan afwisselend in de drie kerkgebouwen gehouden.