De moderamina van de Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hebben de afgelopen maanden meermalen overleg gevoerd over samenwerking. Er zijn diverse scenario’s bekeken.

Proberen we terwijl de mogelijkheden afnemen eigen kerkelijk leven overeind te houden? Wachten we tot eenwording een noodsprong wordt? Of durven we op tijd de bakens te verzetten, en na te denken over een samensmelting die – zo bidden en hopen we – nieuwe warmte en energie meebrengt?

Er is besloten om niet maar een afwachtende houding aan te nemen, maar gericht te gaan werken aan een samenwerkingsgemeente, bij voorkeur met de Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk).

De kerkenraden CGK en GKv hebben dit voorstel goedgekeurd. De kerkenraad van de Oosterkadekerk heeft aangegeven zoveel als mogelijk hierin mee te willen gaan.

Dat betekent dat wij als CGK en GKv willen toewerken naar een samenwerkingsgemeente en waar de Oosterkadekerk zoveel als mogelijk in mee doet. Wij willen met elkaar een van hart en ziel worden en als eenheid naar buiten toe in de Kanaalstreek gaan functioneren. Dusdanig dat iedereen zich daarover verheugt, het herkent en erkent als werk van God.

Geachte lezer,

De kerkenraad van de Gereformeerd Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal laat weten dat de classis Stadskanaal in haar vergadering van 8 mei akkoord is gegaan met verdere samenwerking met de Oosterkadekerk (formeel Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal). Na meerdere jaren van samenwerking (in combinatie met de CGK Het Lichtbaken) heeft de kerkenraad Stadskanaal de volgende stappen gezet:

a) Meermalen met de eigen gemeente over dit onderwerp gesproken op gemeente avonden en in huisbezoeken. 
b) Deputaten Kerkelijke Eenheid om advies gevraagd. Zij hebben in februari 2014 een positief advies gegeven.
c)

Als kerkenraad een precieze vraagstelling geformuleerd ten aanzien van kanselruil en gezamenlijke diensten: het gaat allereerst om de predikant van de Oosterkadekerk en eventueel een predikant van ‘hervormde huize’ waarbij expliciete binding aan schrift en belijdenis duidelijk moet zijn.
d) De classis om toestemming gevraagd voor verdere samenwerking met de Oosterkadekerk.


Een en ander in overeenstemming met de regelingen omtrent samenwerking met gemeentes waar nog geen landelijke overeenstemming mee bereikt is.

Wij realiseren ons dat dit voor veel broeders en zusters een opmerkelijke stap is. De Oosterkadekerk is verbonden aan de PKN, maar heeft een eigen beleidslijn. Dat gaf ons vertrouwen om – in gelijktijdige relatie met de CGK alhier – terug te grijpen op de acta van afscheiding en wederkeer en te kijken naar de toekomst. De bede van Jezus (Joh 17) is wat ons motiveert. Tot die ene dag.

Dan zullen wij met alle heil'gen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.


Namens de Raad van Gereformeerde Kerk te Stadskanaal

Met christelijke groet,
Scriba H.M. Holwerda
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.