De moderamina van de Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hebben de afgelopen maanden meermalen overleg gevoerd over samenwerking. Er zijn diverse scenario’s bekeken.

Proberen we terwijl de mogelijkheden afnemen eigen kerkelijk leven overeind te houden? Wachten we tot eenwording een noodsprong wordt? Of durven we op tijd de bakens te verzetten, en na te denken over een samensmelting die – zo bidden en hopen we – nieuwe warmte en energie meebrengt?

Er is besloten om niet maar een afwachtende houding aan te nemen, maar gericht te gaan werken aan een samenwerkingsgemeente, bij voorkeur met de Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk).

De kerkenraden CGK en GKv hebben dit voorstel goedgekeurd. De kerkenraad van de Oosterkadekerk heeft aangegeven zoveel als mogelijk hierin mee te willen gaan.

Dat betekent dat wij als CGK en GKv willen toewerken naar een samenwerkingsgemeente en waar de Oosterkadekerk zoveel als mogelijk in mee doet. Wij willen met elkaar een van hart en ziel worden en als eenheid naar buiten toe in de Kanaalstreek gaan functioneren. Dusdanig dat iedereen zich daarover verheugt, het herkent en erkent als werk van God.