De gemeente Stadskanaal is onderverdeeld in twaalf wijken. Voor elke wijk is een ouderling en diaken aangesteld. Zij bezoeken jaarlijks de leden thuis. Daarnaast organiseren wijken wijkavonden en delen van wijken een samenkomst op avondmaalszondag.