Start Graafwerkzaamheden

Op maandag 11 juni 1979 ging de schop de grond in voor de bouw van dit kerkgebouw.

De 'eerste steen'

Op 8 december 1979 wordt de 'eerste steen' gelegd met het plaatsen van een natuurstenen gedenkplaat. Met daarop de tekst 'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28). Op 17 augustus 1980 vindt de eerste eredienst plaats in het nieuwe kerkgebouw. De feestelijke openingsavond is op 5 september 1980.

Kruispunt (inmiddels Rotonde)

De architect heeft de kerk gebouwd met de gerichtheid op het kruispunt van twee gelijkwaardige wegen (inmiddels rotonde).

Doopvont

Doopvont

Het doopvont is gemaakt door een gemeentelid. Opvallend is de driehoekige vorm, deze geeft de drie-eenheid aan: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Kansel

Kansel

De kansel is er als centrum van woordverkondiging die in- als exterieur de aandacht trekt.

Zitplaatsen

De zitplaatsen zijn zo opgesteld dat het mogelijk is geschaard te zijn rondom de bediening van Woord en Sacramenten, ook als de zijzaal in gebruik is.

Driedelige raam

Het decoratieve driedelige raam in de noordelijke gevel van de kerk verdient natuurlijk ook aandacht. De glaskunstenaar Tetterode uit Voorthuizen heeft dit in het oog vallende kunstwerk ontworpen en vervaardigd. Het is een techniek waarbij kleurvakken onder zeer hoge temperaturen in glas worden gesmolten.

Driedelige raam

De symbolen met een stralende zon, vissen in het water en op de oever het doopvont en de kandelaar, is duidelijk in Bijbels perspectief en nodigt altijd weer tot overdenking. Het rijke kleurenspel is onder alle weersomstandigheden te beleven.