Van harte welkom

in de diensten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Kerkgebouw "de Kandelaar"

Wij vinden het fijn als u een kerkdienst met ons wil meemaken. Samen luisteren naar de woorden van God. Ook willen we samen zingen en bidden. Op deze pagina krijgt u een indruk van de invulling van deze kerkdiensten.

De gemeenteleden uit Stadskanaal

 

Waar en wanneer

De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) "de Kandelaar", aan de Navolaan 28 in Stadskanaal. Elke zondag wordt een kerkdienst gehouden om 9:30 uur en 16.30 uur. Deze diensten worden in het kerkblad vermeld. Actuele informatie over tijden en voorgangers kunt u vinden op de website van de gezamelijke kerken.

Speciale diensten
Bidstond voor gewas en arbeid: 2e woensdag in maart (avonddienst 19:30 uur)
Dankstond voor gewas en arbeid: 1e woensdag in november (avonddienst 19:30 uur)
Heilig Avondmaal: de tweede zondag in maart, juni, september en december 
Goede Vrijdag (avonddienst 19:30 uur)
Hemelvaartsdag (morgendienst 9:30 uur)

 

De preek, psalmen en gezangen

In de preek wordt een gedeelte uit de bijbel (Gods Woord) uitgelegd. Ook wordt duidelijk gemaakt wat het Woord van God vandaag voor ons betekent. Verder spreken we tot God door te bidden en te zingen. We zingen vaak psalmen, dat zijn liederen uit het gelijknamige bijbelboek. Daarnaast worden ook andere liederen/gezangen gezongen. Die worden gezangen genoemd.

Wat gebeurt er in de kerkdienst?

Zegengroet 
De gemeente belijdt Gods hulp en ontvangt Gods groet.

Zingen 
In antwoord op de woorden van God zingen we samen psalmen en gezangen.

Bidden 
In het gebed willen we God eren en danken. Ook bidden we voor de nood in de wereld en mogen we Hem om alles vragen wat we voor lichaam en geest nodig hebben.

De 10 geboden van God 
In deze geboden vraagt God ons, Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Deze geboden worden 's morgens voorgelezen.

Belijdenis 
's Middags doen we belijdenis van ons geloof. Deze belijdenis wordt door de dominee voorgelezen of door iedereen staande gezongen.

Preek
De dominee vertelt het evangelie naar aanleiding van het gelezen bijbelgedeelte of de catechismus.

Collecte
Als uiting van dank, geven wij geld voor de aangekondigde doelen.

Bijzonderheden 
Het kan zijn dat u een kerkdienst treft, waarin de gemeente het Heilig Avondmaal viert. Alleen gemeenteleden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en gasten die toestemming aan de kerkenraad hebben gevraagd, worden tot het Heilig Avondmaal toegelaten. Het hierbij gelezen formulier vind u in het kerkboek blz. 521 e.v.. In dit formulier wordt uitgelegd wat het Heilig Avondmaal betekent. 
Ook kan het gebeuren dat een kind of volwassene de Heilige Doop ontvangt. Het formulier voor de kinderdoop vind u op blz. 512 en voor de volwassendoop op blz. 516 van het kerkboek.

 

God leren kennen als Vader

In de bijbel vertelt God over zichzelf. God vertelt dat Hij de aarde gemaakt heeft en de mensen die daarop wonen. Ook vertelt God dat Hij in het leven van de mensen bezig is, dat doet Hij volgens zijn eigen plan. Over dat plan met mensen maakt God het meest belangrijke duidelijk in de bijbel. God wil graag onze Vader zijn. Om die God te leren kennen als Vader lezen we samen in de bijbel en houden we kerkdiensten. We mogen kind zijn van die Vader.

 

God leren dienen door Jezus

In de bijbel vertelt God over de zonden die wij doen en de ellende die we om ons heen zien. Hij vertelt over de straf die we verdienen. Nu heeft God zijn Zoon, Jezus Christus, die straf laten dragen voor ons. God heeft ons namelijk lief. Hij wil ons weer mooi maken, niet kwetsende, niet hebzuchtige, maar liefhebbende mensen. Jezus leert ons hoe we vandaag al een begin kunnen maken om zo'n mens te worden. Daarom luisteren we naar de woorden van God. We kunnen kind worden van de Vader door in Jezus te geloven.

 

God leren geloven door de Heilige Geest

Dat geloof is het werk van de Geest van God. De Heilige Geest wil in ons werken. Hij zorgt ervoor dat wij geloven wat God in de bijbel zegt. hij verandert en vernieuwt ons leven en maakt ons kinderen van de Vader. Hij geeft ons kracht om te bidden en om te lezen in de bijbel. Ook geeft Hij ons het voornemen om dagelijks in praktijk te brengen wat God ons leert in de bijbel. De toekomst die God belooft aan mensen die Hem liefhebben en de medemens liefhebben als zichzelf, is niet mis! U kunt daarover lezen in de bijbel.