2018

Middagdienst

zondag 8 H.C.
zondag 13 mei 2018

Welkom en mededelingen

Lied 254:1

Stil moment

Votum en Zegengroet

Lied 254:2,3,4

Gebed

Schriftlezing: Johannes 10:11-21

Gezang 59:1,2,3,4

Tekst: zondag 8 H.C.

Verkondiging

Lied 255:1,2,3

Inzameling gaven

Gezang 161:4

Belijdenis van het geloof

Lied 257

Zegen + (Amen)Lied 456:3