2018

Hemelvaartsdag

Lukas 24:50-53
donderdag 10 mei 2018

Welkom, en mededelingen

Lied 234:1,2

Stil moment

Votum en Vredegroet

Lied 229:1,3,4,5

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1: 5-23

Lied 328:1,2

Schriftlezing: Lukas 24:36-49

Opw 755 (bewerk ons hart o God)

Tekst: Lukas 24:50-53

Verkondiging van het evangelie

Psalm 98:1,2 (NB)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof: art 26a NGB

Opw 71 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen + (Amen)Lied 456:3