2018

Middagdienst

Romeinen 8: 37
zondag 22 april 2018

Welkom en mededelingen  

Psalm 122: 1 'Ik was verheugd'  

Stil gebed

Votum en zegengroet

Psalm 93:  1,2 4  'De Heer is Koning'

Gebed

Psalm 68: 7 'God zendt zijn machtig leger neer'

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39

ELB 438  'Ho stop, sta eens even stil'

Tekst: Romeinen 8: 37

Verkondiging: Christen - je bent (meer dan) overwinnaar!!! 

Opw 479 'Wij zijn meer dan overwin-naars'

Gebed

Collecten

Opw 429 'God wijst mij een weg'

Geloofsbelijdenis

Gezangz 298: 1, 2 'Wij staan ten laatsten kamp gereed'

Zegen