2018

Morgendienst

Efeziers 2 : 1- 10
zondag 15 april 2018

Welkom en mededelingen

Psalm 100 : 1-4 'Juicht alle volken prijst de Heer'

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Opwekking 733 'Looft de Heer, o mijn ziel'

Wet

Psalm 86 : 4 'Leer mijn naar uw wil te handlen'

Gebed

Kinderkring

Lezen: Efeziers 2 : 1- 10

Lied 217 : 1 en 2 'Jezus leeft en ik met Hem'

Verkondiging

Opwekking 575 'Jezus alleen'

Dankgebed

Collecte

Lied 460 : 1 en 2 'Looft de Koning heel mijn wezen'

Zegen