2018

Middagdienst

zondag 7 H.C.
zondag 15 april 2018

Welkom en mededelingen

Psalm 46:1,4

Stil moment

Votum en Zegengroet

Gezang 150:1-4

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Hebreeën 11:1-19 en 11:39-12:3

Opw 755 'Bewerk ons hart o God'

Tekst: zondag 7 H.C.

Verkondiging van het evangelie

Psalm 18:5,9

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Geloofsbelijdenis van Nicea

Opw 71 'Jezus leeft in eeuwigheid' 

Gebed om zegen

Zegen