2018

Middagdienst

zondag 01 april 2018

Welkom en mededelingen

Lied 205:1,4,5

Stil moment

Votum: Psalm 16:1 en Zegengroet

Psalm 16:3,5

Gebed

Lied 434:1,2,5

Schriftlezing: Lukas 24:1-5

Overdenking I: Pasen: nepnieuws?

Psalm 73:8,9,10

Schriftlezing 2 Korintiërs 5:14-18 

Overdenking II: Pasen, geen nepnieuws,

maar nieuws dat terug te lezen is in jouw leven!

Psalm 111:1,5,6

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:

Overdenking III: Pasen: nieuws dat je leven zin geeft.

Lied 300:1,2,6 

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof: zondag 17 H.C.

Opw 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)

Zegen