2018

Morgendienst

zondag 01 april 2018

Welkom en mededelingen

Lied 215:1,2,3 (Christus, onze Heer verrees)

Stil moment

Votum en Zegengroet

Gezang 95:1,2,4 (daar juicht een toon)

Lezing Wet vanuit NT

Lied 218:1,5,7 (Ik zeg het allen dat Hij leeft)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24:1-8

Opw 807 (in mijn twijfels, mijn verdriet)

Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-9

Lied 217:1,2,3 (Jezus leeft en ik met Hem)

Tekst: 1 Petrus 1:3

Verkondiging van het evangelie

Opw 790 (God is mijn Herder)

Opw 630 (Op elk moment van mijn leven)

Openbare Geloofsbelijdenis

Opw 789 (U leert me lopen op het water)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Gezang 99 (U zij de glorie)

ZegenĀ