2018

Goede Vrijdag

Lukas 23:42-43
vrijdag 30 maart 2018

Welkom en mededelingen

Psalm 138:1,4

Votum en Zegengroet

Lied 178:1,4,5,6

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 23:33-43 en Galaten 2:19b-21

Lied 183:1,2,3 (O hoofd vol bloed en wonden)

Tekst: Lukas 23:42-43

Verkondiging van het evangelie

Gezang 125:1,3,4 (Alles in allen zult Gij voor ons zijn)

Viering H.A.

Psalm 22:1,12

Geloofsbelijdenis: Artikel 20 NGB

Gezang 91 (In het kruis zal ‘k eeuwig roemen)

Gebed, opwekking

Uitdeling brood en wijn

Dankzegging

Gezang 89:1 (Jezus, leven van mijn leven)

Inzameling gaven

Gezang 89:2,3,4

Zegen