2018

Middagdienst

Zondag 5-6 H.C.
zondag 25 maart 2018

Welkom en mededelingen

Psalm 63:1,2

Stil moment

Votum en vredegroet

Gebed voor opening van het Woord:

Op Toonhoogte 171:1-2 (Hoor, trouwe Vader, ons gebed)

Schriftlezing: Openbaring 5

Lied 187:1,2 (Daar gaat een lam en draagt de schuld)

Tekst: zondag 5-6 H.C.

Uitleg

Gezang 69 (U, heilig Godslam, loven wij)

Dankzegging

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof:

Gezang 123:1, lezen art 2-7, Gezang 123:5

Gebed om zegen: Lied 456:1-2, Zegen en Amenlied 456:3