2018

Middagdienst

Matteus 26:31–35
zondag 18 maart 2018

Thema voor deze middagdienst is:  “JEZUS’ EENZAAMHEID IS TOTAAL“

Preek van ds. J. Ophoff, Zwijndrecht

 

Welkom en mededelingen

Psalm 23 :1,2,3 “De Here wil mijn trouwe Herder wezen“

Stil moment voor persoonlijk gebed

Votum en zegengroet

Gezang: 177:1,2,6,7 “Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten“

Gebed

Schriftlezing: Zacharia 13:7–9 en Matteus 26:17–35

Psalm 42:1,3

Tekst: Matteus 26:31–35

Preek

Gezang 89:1,3 “Jezus, leven van mijn leven“

Geloofsbelijdenis: Gezang 179b.

Dankgebed

Collecten

Opwekking 687 “Heer, wijs mij uw weg“

Zegen en amenlied: Psalm 89:18