2018

Morgendienst

Lukas 9:46-48
zondag 18 maart 2018

Welkom en mededelingen

Lied 335:1,2,8 (Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen)

Stil moment

Votum en Zegengroet

Gezang 70:1,2 (Gij dienaars van Hem die alles regeert)

Tien Woorden, versie NT

Gezang 90:1,2 (Ontsluit o Heer voor U ons hart)

Doopformulier III

Bediening Heilige Doop: Psalm 105:5 en Lied 456:3

Dankgebed

Schriftlezing: Lukas 9:28-45

Psalm 119:60

Tekst: Lukas 9:46-48

Verkondiging van het evangelie

Opw 715 (Wat hou ik van uw huis)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Opw 710 (zegen mij op de weg die ik moet gaan)

Zegen