2018

Biddag

Tekst: Lukas 12:35-38
woensdag 14 maart 2018

Welkom en mededelingen

Lied 473:1,4,5

Stil moment

Votum en Zegengroet

Psalm 146:3,4,5

Gebed

Schriftlezing: Lukas 12:13-34 

Psalm 146:6,7,8

Tekst: Lukas 12:35-38 + Filippenzen 2:5-8

Verkondiging van het evangelie

Lied 296:1-3

Gebeden + Gezang 181d

Psalm 66:5

Inzameling gaven

Psalm 66:6-7

Geloofsbelijdenis: NGB art 12a

Gezang 38

Zegen