2018

Middagdienst

H.C. zondag 4
zondag 11 maart 2018

Welkom en mededelingen

Lied 435:2,4

Votum en Vredegroet

Psalm 139:1,14

Gebed

Schriftlezing: Hosea 11

Opw 755 (bewerk ons hart o God, maak het goede grond)

Tekst: H.C. zondag 4

Verkondiging van het evangelie

Lied 177:2,4,5,6

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Gezang 179a (wisselzang)

Lied 456:1-2

Zegen + (Amen)lied 456:3