2018

Morgendienst

Psalm 126
zondag 11 maart 2018

=== Kinderdienst m.m.v. kinderkoor 'De Regenboog' en het combo ===

 

Opwekking 88 'Een rivier vol van vrede', 'Lees je bijbel, bid elke dag',

Opwekking 40 'Zoek eerst het koninkrijk'

Kinderkoor: 'Trek de wereld in'

Welkom en mededelingen

Kidsopwekking 100 'Sta eens even op'

Votum en groet 

Korte uitleg kinderdienst

Kinderkoor: 'Spik splinter nieuw', 'Groot en geweldig', 'Ik wil u loven' 

10 geboden: Kidsopwekking 63 'Hou je aan de regels'

Gebed

Bijbellezing: Psalm 126

'Weet je dat de lente komt', Kidsopwekking 167 'Het mosterdzaad'

Uitleg mosterdzaadje

Opwekking 807 'God van licht'

Preek: Oogsten met blijdschap 

Gezang 75 'Nu gaan de bloemen nog dood'

Kinderkoor: 'Heer onze Heer', 'Ik ben dankbaar', 'God heeft een plan met je leven'

Dankgebed

Opwekking 392

Collecte + Luisterlied: Opwekking 790

Slotlied: 'Dank u wel voor de sterren en de maan'

Zegenbede + (Amen)Lied 456:3