2018

Middagdienst

Matteüs 16: 24
zondag 04 maart 2018

Welkom en mededelingen

Lied 328: 1, 2, 3 (Here Jezus, om uw woord)

Stil gebed

Votum en zegengroet

Lied 16: 1 en 2 (Gij volken looft uw God en Heer)

Gebed

Matteüs 4: 12 – 5: 2 (aanloop naar de Bergrede)

Matteüs 7: 28 – 8: 1 (na de Bergrede)

Opwekking 354 (Glorie aan God)

Matteüs 16: 21-28

Gezang 111

Matteüs 16: 24

Preek

Lied 442: 1-4 (Jezus, ga ons voor)

Geloofsbelijdenis

Gebed

Collecte

Psalm 18: 9

Zegen + Psalm 72: 10 als amen lied