2018

Morgendienst

Lucas 23: 34
zondag 04 maart 2018

Welkom en mededelingen

Opwekking 366 'Kroon Hem met gouden kroon…'

Stiltemoment

Votum en zegengroet

Psalm 32: 1 en 5

Wet

Psalm 22: 2 en 4

Gebed

Lezen: Lucas 23: 33–43 en Jesaja 53: 5-8

Gezang 41: 1-4 'Buiten de poort heeft Jezus geleden…'

Tekst: Lucas 23: 34

Preek: "Vader, vergeef hun..."

Gezang 91 'In het kruis zal ‘k even roemen…'

Dankgebed

Collecte

Opwekking 44 'Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft..'

Zegen