2018

Middagdienst

Zondag 2-3 H.C.
zondag 25 februari 2018

Welkom en mededelingen

Opw 642 'Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier'

Moment stilte

Votum en zegengroet

Gezang 178:1-5

Gebed

Schriftlezing: Markus 2:13-14 en Lukas 8:1-11

Psalm 144:1,2,6

Tekst: Zondag 2-3 H.C.

Verkondiging

Gezang 140:2,3

Dankgebed, voorbeden

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof: Gezang 123:1, lezen art 2-5, Gezang 123:5

Zegen