2018

Middagdienst

H.C. zondag 1
zondag 18 februari 2018

Welkom en Mededelingen

NLB 314:1 'Here Jezus, om uw woord' 

Persoonlijk gebed  

Votum en zegengroet

Psalm 62:1,4 'Voorwaar, ik keer mij stil tot God'

Gebed

H.C. zondag 1

Jesaja 40:1-11 

Johannes 3:14-21

Gezang 78:2 '‘k Lag machteloos gebonden' 

Preek: 'Pak die troost!'

Gezang 160:1,2 'Groot is uw trouw, o Heer'

Apostolische  geloofsbelijdenis 

Gebed: Psalm 23c:1-5 'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij'

Collecte 

Opwekking 770 'Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam'

Zegen + NLB 415:3 'Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen'