2018

Middagdienst

1 Petrus 2:11-17
zondag 11 februari 2018

=== Door een internet storing mist de avondmaal viering ===

Welkom en mededelingen

Psalm 48:1

Votum en zegengroet

Psalm 48:4

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1:3-9 en 13-16

Psalm 97:1,5,6

Tekst: 1 Petrus 2:11-17

Verkondiging van het evangelie

Lied 481:1,2,3,4

Lezing avondmaalsformulier IV

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gezang 125:1,2,3,4 

Viering van het avondmaal

Danklied: Lied 408:1,2,4,6

Dankgebed

Inzameling gaven

Lied 442:1-4

Zegen