2018

Middagdienst

Mattheus 28: 16-20
zondag 04 februari 2018

 

Welkom en mededelingen

Opw 520

Votum en groet

Psalm 43: 3,4

Gebed

Schriftlezing Genesis 15: 1-6 en Mattheus 28: 16-20

Opw 428

Verkondiging

Psalm 16: 1,3,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 5:6,7

Geloofsbelijdenis

Lied 444: 1,2,3

Zegen