2018

Morgendienst

Matteüs 25:31-46
zondag 04 februari 2018

Opw 733 (de zon komt op) en Opw 488 (Heer, ik kom tot U)

Welkom en mededelingen

Psalm 146:3,5

Stil moment

Votum: Psalm 121:1, Vredegroet, Amen: Psalm 121:3,4

Opw 786 (Schepper, God, U die alles adem geeft, laat  mij zien wat waarde heeft voor U)

Tien Woorden + Rom 12:1

Opw 670 (op Hem rust mijn geloof)

Gebed

Kinderlied: Psalm 105:5

Schriftlezing/Tekst: Matteüs 25:31-46

Verkondiging van het evangelie

Opw 705 (aan de maaltijd wordt het stil)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven: luisterlied ‘God is mijn Herder die mij weidt’ (Opw 790)

Opw 486 (ga dan in mijn naam)

Gebed om zegen

Zegen + Opw 354 (Glorie aan God)