2018

Morgendienst

Johannes 2:17b
zondag 28 januari 2018

Komen als geroepen:

Welkom en mededelingen 

Gezang 328:1,2

Stil persoonlijk gebed 

Votum en groet

Psalm 48:1

Tien Woorden

Psalm 130:2,3

 

Luisteren naar het Woord:

Ruimte voor kinderkring, zingen van kinderlied

Gebed voor opening van het Woord

Schriftlezing Maleachi 3:1-6 en Johannes 2:11-25 (HSV)

Psalm 69:3,9

Verkondiging van het evangelie uit Johannes 2:17b

Antwoordlied Psalm 40:2

 

Toewijding en samenleven:

Gebeden

Inzameling gaven

 

Zegen en een zegen zijn:

Slotzang op Toonhoogte 192:1,2

Zegenbede