2018

Morgendienst

Markus 5:21-43
zondag 21 januari 2018

Welkom en mededelingen

Psalm van de opgang 72:6,7 (1973)

Stil gebed

Groet en bemoediging

Psalm 86:2 (1973)

De Tien Woorden

Psalm 86:5 (1973)

Kindermoment en kinderlied

Gebed om de opening van de Schriften

Evangelie lezing: Markus 5:21-43 (NBV)

Gezang 169:4,6 (1973)

Verkondiging

Gezang 127:1,3 (1973)

Gebed

Collecten

Opwekking 71

Zegen