2018

Middagdienst

1 Samuel 4:11
zondag 21 januari 2018

Welkom en mededelingen

Gezang 292:1,2

Stil moment voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Psalm 105:1,2

Gebed om de leiding van Gods heilige Geest

Schiftlezing: 1 Samuel 4 (HSV)

Psalm 78:15,16,17

Tekst: 1 Samuel 4:11

Verkondiging: de ark van God buitgemaakt; God laat zich niet manipuleren

Johannes de Heer 261:1-3

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Belijdenis van het geloof, gesproken door voorganger

Gezang 446:1-3

Zegen + Gezang 456:3