2018

Middagdienst

Marcus 1:1
zondag 14 januari 2018

Votum en groet

Psalm 98:1,3 'Zingt nu een nieuw lied voor de HERE'

Gebed

Lied 328:1–3 'Here Jezus om uw woord'

Lezen Marcus 1:1-8

Psalm 132:5,9 'Als U, o HERE, voor U ziet'

Lezen Marcus 1:1

Verkondiging

Opwekking 268 'Hij kwam bij ons heel gewoon'

Geloofsbelijdenis

Lied 476 'Eeuwig Woord U willen wij bezingen'

Dankgebed

Collecte

Opwekking 602:1–3 'Vrede van God'

Zegen