2018

Middagdienst

Handelingen 4:1-14
zondag 07 januari 2018

Welkom en Mededelingen   

Psalm 118:1 

Stil gebed  

Votum en groet 

Psalm 118: 2,3,5 

Gebed om leiding door de Heilige Geest  

Schriftlezing: Handelingen 4:1-14 

Psalm 118:8

Verkondiging van het evangelie 

Schriftberijming 22:1,4,6 

Gebed  

Inzameling gaven  

Gezang 304:1,2,3 (Liedboek 1973) 

Geloofsbelijdenis 

Opwekking 167 'Samen in de naam van Jezus' 

Zegenbede