2018

Morgendienst

Matteüs 7:13-27
zondag 07 januari 2018

Gezang 293:2,4 

Welkom en Mededelingen 

Opwekking 70 'Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam' 

Stil gebed 

Votum en groet 

Psalm 63:2 

Woorden van Gods verbond Matteüs 7:1-12 

Psalm 26:1,3,6

Kinderkring en kinderlied 

Gebed voor opening van het Woord 

Schriftlezing: Matteüs 7:13-27 

Psalm 50:4,7,8,10 

Verkondiging van het evangelie 

Gezang 228:1,2,6 (Liedboek 1973) 

Gebeden 

Inzameling gaven 

Opwekking 124 'Ik bouw op U' 

Zegenbede