2018

Nieuwjaarsmorgendienst

maandag 01 januari 2018

Deze dienst is gehouden in het Lichtbaken.

 

Welkom en mededelingen

Psalm 90:1

Moment stilte

Votum: Gezang 168 (‘k stel mijn vertrouwen)

Zegengroet en amen

Lied 14:1,3,5 (De Heer is mijn Herder!)

Gebed

Schriftlezing/tekst: Psalm 102

Psalm 102:12-13

Verkondiging van het evangelie

Opw 71 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Geloofsbelijdenis van Nicea

Lied 460:1-4 (Loof de Koning, heel mijn wezen)

Gebed om zegen: Lied 456:1-2

Zegen + Lied 456:3