Morgendienst

Matteüs 2:1-12
maandag 25 december 2017

Welkom en mededelingen

Gezang 79:1-2

Votum en zegengroet

Gezang 85:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: Micha 5:1-4a

Gezang 84:1,2,4,6

Tekst: Matteüs 2:1-12

Gezang 86:1-4

Verkondiging van het evangelie

Gezang 82:1-4

Geloofsbelijdenis: NGB art 17-18a

Psalm 98:2,3

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Gezang 50

Zegen