Morgendienst

Matteüs 1:16-25
zondag 24 december 2017

Welkom en mededelingen

Psalm 111:1,6

Votum en zegengroet

Gezang 47:1,2,3 (Lofzang van Maria)

Wet vanuit NT

Gezang 47:4,5,6 

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 7:10-17

Psalm 89:13

Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11

Gezang 67:1,2,3

Tekst: Matteüs 1:16-25

Verkondiging van het evangelie

Opw 769 (Kom, vestig  uw gezag, wees Koning in ons hart)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Gezang 81:3,4,5,6

Zegen