Middagdienst

1 Samuel 2:30b
zondag 17 december 2017

Welkom en mededelingen

Gezang 446:1,2,3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 99:2,5,8

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuel 2:27-36 (HSV)

Tekst: 1 Samuel 2:30b

Psalm 78:16

Verkondiging

Psalm 32:1,5

Gebed

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof: Gezang 179a

Zegen