Morgendienst

zondag 17 december 2017

Psalm 89:1

Votum en zegengroet

Psalm 27:1,3

Tien Woorden + Rom 12:1

Psalm 112:1,4

Gebed

Schriftlezing: Ruth 1:17-2:13

Opw 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Tekst: Ruth 2:12

Verkondiging van het evangelie

Psalm 34:3,4

Geloofsbelijdenis

Zegen: Psalm 27:14

Opw 764 (U zult altijd voor ons strijden)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Opw 638 (Wie is als Hij)

Zegen