Middagdienst

Matteüs 1:3a
zondag 10 december 2017

Welkom en mededelingen

Lied 444:1

Moment stilte

Votum en zegengroet

Lied 444:2,3

Gebed

Schriftlezing: Genesis 38 (NBV)

Psalm 81:6-9

Tekst: Matteüs 1:3a

Verkondiging van het evangelie

Gezang 140:1,2,3

Lezing formulier 5

Klaar maken van de tafel

Geloofsbelijdenis: Gezang 179b

Opwekking en nodiging

Opw 281 (als een hert dat verlangt naar water)

Viering H.A.

Dankzegging

Lied 365:1,2

Dankgebed

Inzameling gaven

Lied 481:1,2,3,4

Zegen + Lied 456:3