Morgendienst

Matteüs 1:1-17
zondag 10 december 2017

Welkom en mededelingen

Gezang 78:1

Votum en zegengroet

Gezang 78:2-3

Tien Woorden + Galaten 5:13-17

Lied 126:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 1:1-17

Verkondiging van het evangelie

Gezang 155

Lezing formulier 4

Klaar maken van de avondmaalstafel

Psalm 18:1,5

Gebed

Opwekking

Viering

Tijdens uitdeling van het brood: Lied 360:1,2,3

Tijdens uitdeling van de wijn: Lied 358:1-6 

Dankzegging

Psalm 18:9,15

Dankgebed

Inzameling gaven

Gezang 78:4

Zegen