Middagdienst

Micha 4:6,7
zondag 03 december 2017

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Psalm 98:1-4

Stil moment/persoonlijk gebed

Votum en zegengroet

Gezang 199:1-4

Gebed om leiding door de Heilige Geest.

Schriftlezing Micha 4:1-8 (NBV)

Gezang 23:1,2,3

Verkondiging van het evangelie

Psalm 126:1-3

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Belijdenis van het geloof

Gezang 27:1,3,5,6

Zegen + Gezang 456:3