Morgendienst

Filippenzen 1:21
zondag 26 november 2017

Welkom en mededelingen

Zingen: Jezus is de goede Herder… 

Votum en zegengroet

Psalm 16:1,5

Lezing wet in formulering NT

Psalm 32:2,3

Gebed

Herdenking overledenen in 2017

Zingen: Ik zal er zijn (Sela)

Schriftlezing: Filippenzen 1:12-26

Lied 442:1,2,3,4 (Jezus ga ons voor, deze wereld door)

Tekst: Filippenzen 1:21

Verkondiging van het evangelie

Psalm 68:8 (Geloofd zij God met diep ontzag)

Dankzegging en voorbede

Inzameling

Gezang 28:1-3 (eens zal er vrede zijn)

Zegen