Middagdienst

1 Samuel 2:18
zondag 19 november 2017

Welkom en mededelingen

Psalm 135:1,10

Stil persoonlijk gebed

Votum en zegengroet

Gezang 124:1-4

Gebed om de leiding van Gods heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuel 2:12-26, HSV, tekst vers 18

Psalm 27:3,5

Verkondiging met als thema: Maar Samuel diende de Here

Gezang 169:1-4,6

Gebed

Inzameling van de gaven

Belijdenis van het geloof

Opwekking 527

Zegen + Gezang 456:3