Morgendienst

Jesaja 49:1-6
zondag 19 november 2017

Welkom en mededelingen

Opw 599 (nog voordat je bestond)

Votum en zegengroet

Psalm 31:11-12

Schuldbelijdenis: Psalmen voor Nu 130

Verkondiging van de genade

Psalm 31:13-14

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 8:26-35

Lied 327:1,2,3

Tekst: Jesaja 49:1-6

Verkondiging van het evangelie

Lied 426:1,5

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Zingen van de wet: Gezang 176b

Zegen