Middagdienst

H.C. Zondag 39
zondag 12 november 2017

Welkom en mededelingen 

Psalm 90:1,2 (Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen)

Stil moment

Votum en zegengroet

Psalm 90:8 (Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven)

H.C. Zondag 39

Deuteronomium 6:1-9 (NBV)

Efezi√ęrs 5:18-21 en 6:1-4 (NBV)

Opwekking 136:1,2 (Abba, Vader, U alleen)

Preek: Laat je in het gezin leiden door de Heilige Geest

Gezang 95:1,3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Gezang 161:4 (Vader van het leven, ik geloof in U)

Gebed

Gezang 134:6 (O Vader, dat uw liefde ons blijk)

Collecte

Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)

Zegen