Morgendienst

Jesaja 44:1-5
zondag 12 november 2017

Welkom en mededelingen

Gezang 158 (Als een hert dat verlangt naar water)

Votum en zegengroet

Psalm 124:1,2,3

Tien woorden + Galaten 5:21b-25

Opw 642 (al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 43:1-2 en 21-28

Psalm 63:1,2

Tekst: Jesaja 44:1-5

Verkondiging van het evangelie

Psalm 40:2,7

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Gezang 105:1,2,7,8

Zegen