Middagdienst

Lukas 4:14-21
zondag 05 november 2017

Votum en groet

Psalm 122:1,3 (Ik was verheugd toen men mij zei)

Gebed

kidsopwekking 149 (Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd)

Leviticus 25:1-18

Lukas 4:14-21

Psalm 90:1,8 (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen)

Verkondiging: Sara – heldin in geloof

Psalm 13:1,2,4 (Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij)

Geloofsbelijdenis

Gezang 118:1–3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Dankgebed

Collecte

Gezang 163:1–3 (Ik bouw op U)

Zegen