Morgendienst

Jesaja 40:9-11
zondag 05 november 2017

Welkom en mededelingen

Gezang 132:1,4

Votum en zegengroet

Psalm 33:2,3

Tien Woorden + Romeinen 12:1-2

Psalm 147:1,7

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 40:1-8, 12-18 en 27-28

Lied 1:1-4

Tekst: Jesaja 40:9-11

Verkondiging van het evangelie

Opw 770 (hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Gezang 149

Zegen