Dankdag

woensdag 01 november 2017

Thema: Als God ons zegent, groeit ons hart voor de wereld!

 

Welkom en mededelingen

Opw 245 (Hier, in uw heiligdom)

Votum en Zegengroet

Gezang 110:1,2,3

Gebed

Schriftlezing en tekst: Psalm 67 (NBV)

Psalm 67:1

Verkondiging van het evangelie

Psalm 67:2,3

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Geloofsbelijdenis: Gezang 161:1-4

Zegen